کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی- جلد1

عنوان : پرورش راهبردی منابع انسانی- جلد1تمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش