کاربست تعالی سازمانی از رویکرد تا نتایج

کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی- جلد1

کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی- جلد2

کتاب حقوق اداری

کتاب راهنمای نگارش پایان نامه

کتاب فرهنگ های سازمانی

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب مدیریت تعاونی ها

کتاب مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

کتاب مدیریت عملکرد در بخش دولتی

تمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش