طرح‌ ریزی و پیاده سازی مدل تمدن سازمانیتمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش