همایش بررسی چالشهای فعلی و آتی مدیریت منابع انسانی

مديريت راهبردي منابع انساني در سازمانهاي دولتي

سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

سمینارآموزشی رهبری و هوش هیجانی

تمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش