آشنایی با تعدادی از خدمات آموزشی، کوچینگ و مشاوره

تالیف و نشر کتب حوزه مدیریت

آسیب شناسی و ارزیابی وضعیت موجود منابع انسانی سازمان

عارضه‌یابی و ارزیابی وضعیت موجود سازمانها

آسیب شناسی‌های سازمانی وارائه راهکارهای مناسب

پژوهش های علمی و کاربری

مشارکت در تعریف و اجرای محورهای علمی و تخصصی

مشارکت در اجرای سمینارها و کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین المللی

برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت و بلند مدت درون سازمانی

مشاوره درخصوص اجرای انواع مدلهای مدیریت منابع انسانی

طرح‌ ریزی و پیاده سازی مدل تمدن سازمانی

پیاده سازی مدل میر

مدل مدیریت عملکرد سازمانی میرسپاسی

طرحریزی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تمام حقوق این سایت برای موسسه تمدن سازمانی میرسپاسی محفوظ است.طراحی و اجرا توسط طراحی سایت جهش